Wrocławski oddział Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego wraz z księgarnią Tajne Komplety oraz Towarzystwem im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu zorganizowały spotkanie autorskie z cyklu ?Cultura lectonis. Spotkania wokół książek?, które odbyło się 19 czerwca 2015.

Tym razem rozmawiano wokół głównego tematu pracy ?Polskie miejsca pamięci. Dzieje toposu wolności?
Książka wydana przez Narodowe Centrum Kultury w 2014 roku pod redakcją Stefana Bednarka i Bartosza Korzeniewskiego jest zbiorem wielu głosów wskazujących najważniejsze dla Polaków miejsca pamięci. Powala również zobaczyć przegląd wielu stanowisk badawczych, które z jednej strony czerpią inspirację z bogatej rodzimej tradycji, a z drugiej strony, odnoszą się do dorobku współczesnych europejskich badań.

O tym co i jak pamiętamy, o czym chcemy zapomnieć, jak społecznie konstruujemy naszą pamięć zbiorową, rozmawiali redaktorzy zbioru, profesor Stefan Bednarek (Uniwersytet Wrocławski) oraz dr hab. Bartosz Korzeniewski (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu).

Rozmowę poprowadziła dr Katarzyna Uczkiewicz (redaktor naczelna kwartalnika ?Pamięć i Przyszłość?).