1047 Czwartek Literacki, który odbył się 17 kwietnia w Café Księgarni Tajne Komplety. Gościem wieczoru był poeta Waldemar Okoń. Spotkanie poprowadził Miłosław Kierc.
Spotkanie połączone z promocją tomu „Motyw Tespazjosa”.

Waldemar Okoń urodził się w 1953 roku we Wrocławiu. Historyk sztuki, krytyk artystyczny, poeta. Opublikował m.in. zbiory studiów poświęconych sztuce XIX i XX wieku w książkach: Sztuka i narracja (1988), Alegorie narodowe (1992), Sztuki siostrzane (1992), Wtajemniczenia (1996), Stygnąca planeta (2002), Przeszłość przyszłości (2006). Wydał również tomy poezji: Wiersze północne (1989), Poematy nadziemne (2000), Stonehenge (2001), Wersy dlaOrfeusza (2003), Księga wersów (2004),