Wojciech Doliński o pamiętnikarstwie socjologicznym okiem.
Prowadzenie Jerzy Żurko.