Artyści i sportowcy

?..nie można jednak stawiać artystów i sportowców ściśle na tej samej płaszczyźnie; podczas gdy ci ostatni zdobywali pieniądze, uprawiając szlachetny rodzaj działalności, artyści wykonywali jakąś techne, czyli po prostu zawód, z którym NIE wiązało się (podkr. moje) jakieś szczególne uznanie społeczne?.

Pomyłka? Otóż nie. Passus ten wyjąłem z książki ?Wschód rzymski? Maurice?a Sartre, traktującej o prowincjach Cesarstwa Rzymskiego w okresie od I w. p.n.e. do III w. n.e.

Dobre, prawda?

 

Książkę wydało w 1997 r. Ossolineum, a tłumaczył St. Rościcki

 

Ryszard Lenc