Maciej Robert, Krzysztof Koehler i Roman Bromboszcz – autorzy z poznańskiej oficyny WBPiCAK spotkają się 22 maja (wtorek) o godz. 18:00 we wrocławskich Tajnych Kompletach i porozmawiają o swoich nowych książkach poetyckich („Hz”, „od morza do morza” i „Collegium Anatomicum”) w ramach cyklu Seryjni Poeci. Spotkanie poprowadzi Jacek Bierut.


Roman Bromboszcz (ur. w 1976 r.), poeta, muzyk, medioznawca, filozof. W swoich badaniach wypracowuje teorię aksjologiczną zorientowaną na kulturę rozumianą ewolucyjnie. Zajmuje się sztuką słowa, korzystając z zaplecza cybernetyki i tradycji sztuki awangardowej. Występuje na żywo wykorzystując projekcje wideo oraz komputery. Członek grup artystycznych KALeKA (http://kaleka.net) i Perfokarta (http://perfokarta.net). Tworzy niekomercyjne strony internetowe, projekty sieciowe i wydarzenia kuratorskie. Wykładowca w WSNHiD w Poznaniu. Opublikował tomy: Poezja cybernetyczna (2007), Książka i co dalej (2008), digital.prayer (2008), U-man i masa (2010), Estetyka zakłóceń (2010) i Hz (2011).

Krzysztof Koehler (ur. w 1963 r.), poeta, krytyk literacki, eseista, autor scenariuszy filmowych. Współpracownik pism ?Arcana?, ?Pressje? i ?Fronda?. Profesor w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wykłada również w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej ?Ignatianum? w Krakowie. W latach 2006-2011 dyrektor kanału TVP ?Kultura?. Jest autorem siedmiu książek poetyckich (ostatnia: Porwanie Europy wyd. Topos 2007), antologii poezji barokowej, monografii o Stanisławie Orzechowskim; napisał libretto do opery z muzyką Eugeniusza Knapika; jest współautorem programów telewizyjnych m.in. Goniec, Tygodnik kulturalny, Po Godzinach; filmów dokumentalnych m.in.: Sarmacja czyli Polska, Adam Mickiewicz, Macie swojego poetę (opowieść biograficzna o Mikołaju Sępie Szarzyńskim); widowisk. Mieszka w Krakowie.

Maciej Robert (ur. w 1977 r.), autor książek poetyckich Pora deszczu (2003) i Puste pola (2008). Publikowany, nagradzany, antologizowany, tłumaczony. Mieszka w Łodzi.