Sprawozdanie z działalności Fundacji na Rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza za rok 2011

Nazwa: Fundacja Na Rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza
Siedziba: Probusa 9/4 Wrocław 50-242
Data wpisu do KRS: 01.09.2009
Nr KRS: 0000333054
NIP: 8982161630
REGON: 021026180

Zarząd Fundacji
Karol Pęcherz ? prezes
Jacek Bierut ? wiceprezes
Grzegorz Czekański? wiceprezes

spr_merytoryczne 2011

bilans za 2011

informacja dodatkowa 2011

rach zysków i strat 2011