KOMUNIKAT Z OBRAD JURY
IV Ogólnopolskiego Konkursu na
Autorską Książkę Literacką – Świdnica 2011

Jury w składzie:

Karol Maliszewski – Przewodniczący Jury, Olga Pietkiewicz, Jacek Podsiadło.

W dniu 15.10.2011r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. K. Norwida w Świdnicy odbyły się obrady Jury konkursu. Jury biorąc pod uwagę walory literackie oraz oryginalność opracowania graficznego, nominowało do nagrody 10 prac następujących autorów:

Mateusz Andała – Wstęp do twardej pornografii,
Krzysztof Chara – Puch,
Miłek Kierc – Spolszczenia,
Piotr Najwer – Mgła na torach i inne opowiadania.
Piotr Nita – Metodyjka,
Roger Piaskowski – Nosorożec,
Wojciech Roszkowski – Kulki rtęci,
Agnieszka Tomczyszyn-Harasymowicz – Tanie,
Agnieszka Wiwała – Kup sobie lizaka,
Dominik Piotr Żyburtowicz – Żagle fenickie fenickich żeglarzy.

W ścisłym finale znalazły się prace:

Miłek Kierc – Spolszczenia,
Wojciech Roszkowski – Kulki rtęci.

Po wnikliwej analizie Jury postanowiło przyznać: NAGRODĘ GŁÓWNĄ IV Ogólnopolskiego Konkursu na Autorską Książkę Literacką – Świdnica 2011 w wysokośći 3.000 złotych oraz profesjonalne wydanie nagrodzonej książki w nakładzie 500 egzemplarzy WOJCIECHOWI ROSZKOWSKIEMU za projekt
„Kulki rtęci”.

Laureatowi gratulujemy.