?Szlakiem wrocławskich księgarń. Warsztatowe studium przypadku? to projekt edukacyjno-kulturalny, który ma ukazać wrocławskie dziedzictwo księgarskie z nowej perspektywy. Inicjatywa ma ożywiać zainteresowanie księgarniami i antykwariatami jako cennymi kulturotwórczo miejscami, zwłaszcza na mapie Wrocławia, który od lat boryka się z kryzysem rynku książki.
Rezultatem warsztatów organizowanych we wrocławskiej księgarni Tajne Komplety jest opracowanie Szlaku wrocławskich księgarń. Szlak jest dostępny w Internecie z otwartym dostępem na portalu Dolnośląskość.pl (prowadzonym przez Fundację im. Tymoteusza Karpowicza), jak i w formie wydrukowanej dwustronnej mapy, która będzie ukazywać dawny i współczesny pejzaż wrocławskich księgarń.
Będziemy również gromadzić historie i archiwalia (fotografie, ulotki) z prywatnych zasobów.

Znajdź nas na FACEBOOKU

Mapa wrocławskich księgarń zlikwidowanych:

Mapa wrocławskich księgarń:

 

 

Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Partnerstwo dla książki.