Kreacje Krytyczne

[relacje:]Kreacje Krytyczne Unidyscyplinarność. A. Kałuża, J. Sowa w Tajnych Kompletach

Fragmenty spotkania „Unidyscyplinarność. Humanistyka bez dyscyplin(y)?” z dr Anną Kałużą oraz dr. Janem Sową w księgarni Tajne Komplety (Przejście Garncarskie 2), 26.11.2012 . Prowadzenie: Marta Koronkiewicz oraz Paweł Kaczmarski. Rozmawiano o „przekraczaniu wprzód” modelu badań interdyscyplinarnych, o wyrywaniu się konkretnych badań z abstrakcyjnych ram dyscypliny oraz o

[relacja] Kreacje krytyczne: Koniec teorii

18 czerwca w Tajnych Kompletach odbyły się kolejne Kreacje Krytyczne – ?Lektury na koniec teorii?. Gośćmi dyskusji współorganizowanej przez miesięcznik ?Odra? oraz wrocławski Klub Krytyki Politycznej będą tym razem dr Łukasz Musiał oraz dr Arkadiusz Żychliński. Obaj zaproszeni dyskutanci należą do zespołu Pracowni Pytań Granicznych UAM, dlatego

[tajne:] Kreacje krytyczne: Koniec teorii

Już w poniedziałek 18 czerwca Kreacje Krytyczne – „Lektury na koniec teorii”. Gośćmi dyskusji współorganizowanej przez miesięcznik „Odra” oraz wrocławski Klub Krytyki Politycznej będą tym razem dr Łukasz Musiał oraz dr Arkadiusz Żychliński. Obaj zaproszeni dyskutanci należą do zespołu Pracowni Pytań Granicznych UAM, dlatego ostatnie spotkanie w

[tajne:] 16.11 Kreacje krytyczne – Prekariat

Porozmawiajmy o tym, czy wszyscy jesteśmy prekariatem. Do udziału w dyskusji zaproszeni zostali Krystian Szadkowski i Marta Trawińska. Prowadzenie: Marta Koronkiewicz i Paweł Kaczmarski.

Kreacje krytyczne – zaangażowanie

8. Arkusz „Odry”, Wrocławski Klub Krytyki Politycznej oraz Studenckie Koło Naukowe Literaturoznawców UWr zapraszają na dyskusję pod hasłem „Literatura zaangażowana. Nowe/inne spojrzenia” z udziałem dr Joanny Orskiej oraz Szczepana Kopyta.

[tajne:] Klub Krytyki Politycznej. Judith Butler

21 maja ( w sobotę)  o 15.00 goście wrocławskiego Klubu Krytyki Politycznej będą rozmawiać o książce Walczące słowa Judith Butler.

Kreacje krytyczne IV w Tajnych Kompletach

Czwarte spotkanie z cyklu ?Kreacje krytyczne? będzie poświęcone książce The Character of Criticism Geoffreya Harphama.

Kreacje Krytyczne i „Nagość” Agambena w Tajnych

Studenckie Koło Naukowe Literaturoznawców UWr, 8. Arkusz Odry i wrocławski Klub Krytyki Politycznej zapraszają na dyskusję o eseju Giorgio Agambena Stworzenie i zbawienie (z tomu Nagość) z udziałem dr. hab. Jacka Gutorowa (Uniwersytet Opolski) oraz dr. Łukasza Musiała (Pracownia Pytań Granicznych UAM).