21 maja ( w sobotę)  o 15.00 goście wrocławskiego Klubu Krytyki Politycznej będą rozmawiać o książce Walczące słowa Judith Butler.

Spotkanie z udziałem dr Michała Otrockiego (DSW) i dr Joanny Lisek (UWr) poprowadzi Paweł Kaczmarski („Krytyka Polityczna”).
Oryginalnie wydana w 1997, książka wybitnej amerykańskiej filozofki porusza tematy cenzury i roli języka we współczesnej polityce.

Dr Michał Otrocki – medioznawca, teoretyk komunikacji i ideologii, zajmuje się metodologią discourse studies, związany z Dolnośląską Szkołą Wyższą.

Dr Joanna Lisek – literaturoznawczyni, pracownik naukowy Zakładu Studiów Żydowskich Uniwersytetu Wrocławskiego, aktywnie zaangażowana w ochronę dziedzictwa kultury jidysz na Dolnym Śląsku.

Dyskusja odbędzie się w księgarni Tajne Komplety (wrocławski Rynek, Przejście Garncarskie 2).