księgarnia tajne komplety

[relacje] Mariusz Grzebalski w Tajnych Kompletach

Spotkanie autorskie z laureatem tegorocznej Poetyckiej Nagrody Silesius – Mariuszem Grzebalskim w Tajnych Kompletach. Spotkanie poprowadził Adam Poprawa. Grzebalski nie szuka bólu, żeby odczuć i potwierdzić swe istnienie, pospacerować na krawędzi przepaści, popróbować udręki; jego wiersze są głosem bólu, niewątpliwym i niemilknącym. Są również głosem sumienia. I

Piotra Yanickiego „Wyrazy uznania”

Prezentujemy demo książki poetyckiej „Wyrazy uznania” Piotra Yanickiego. Książka zostanie wydana przez Fundację Na Rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza dzięki Waszemu wsparciu na portalu społecznościowym polakpotrafi.pl. Niebawem premiera. Wyrazy uznania! Piotr Janicki – poeta, ur 1974 r. w Białymstoku, obecnie mieszka w Supraślu. W 2006 r.

[relacje] Gabriel Leonard Kamiński w Tajnych Kompletach

Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział we Wrocławiu zorganizowało w Tajnych Kompletach 1048 Czwartek Literacki, który odbył się 15 maja. Gościem wieczoru był Gabriel Leonard Kamiński. Spotkanie poprowadziła Agnieszka Grzegorzewska. Gabriel Leonard Kamiński ? ur. (1957), absolwent IV LO i Inst. Bibliotekoznawstwa UWr. Wratislavia,cum-figuris-II-500W 1987 roku pracował w ?DK

[relacje] Piotr Ikonowicz w Tajnych Kompletach

W Tajnych Kompletach odbyło się  spotkanie otwartego koła Ruch Sprawiedliwości Społecznej we Wrocławiu w dn. 26.04.2014. W spotkaniu  uczestniczył inicjator powstania Ruchu – Piotr Ikonowicz. Oto fragmenty spotkania: Poniżej fragmenty Deklaracji Założycielskiej RSS: Tworzymy Ruch, który odmieni polską rzeczywistość. Zawiązujemy porozumienie ludzi dobrej woli, którzy proponują nowy,

[relacje] Spotkanie autorskie z Klarą Nowakowską, Karolem Maliszewskim i Jackiem Bierutem w Księgarni Tajne Komplety

Spotkanie autorskie z Klarą Nowakowską, Karolem Maliszewskim i Jackiem Bierutem w Księgarni Tajne Komplety (Wrocław, Przejście Garncarskie 2) Promocja nowości wydawniczych Fundacji Na Rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza. Podczas spotkania z autorami zaprezentowane były trzy książki oraz najnowsze numery Magazynu Materiałów Literackich Cegła. Spotkanie poprowadził

[relacje] „Józef Mackiewicz (1902-1985). Świadek ‚krótkiego stulecia'” w Tajnych Kompletach

Zapraszamy do obejrzenia fragmentów spotkania z promocji książki pt. „Józef Mackiewicz (1902-1985). Świadek ‚krótkiego stulecia'” pod redakcją Krzysztofa Ruchniewicza i Marka Zybury. Spotkanie z redaktorami tomu poprowadził Tomasz Gabiś. Tom studiów i materiałów poświęcony jest emigracyjnemu pisarzowi, przekonanemu antykomuniście, zaangażowanemu intelektualiście, badaczowi sprawy mordu katyńskiego, pisarzowi, który

[relacje] Place nigdzie – rosyjska poezja w Tajnych Kompletach

Pięciu poetów z Moskwy i Tomska spakowało swoje wiersze do walizek i wyruszyło w podróż po świecie. Postanowili zahaczyć także o Wrocław. Nie chcieli więcej czekać na publiczność przy centrach kultury, bibliotekach i innych oficjalnych miejscach, więc postanowili sami wyjść ze swoją poezją do czytelników. Po raz

[relacja] Władysław Frasyniuk w Tajnych Kompletach

Promocja książki ?Zobowiązywała mnie przysięga. Proces Władysława Frasyniuka 1982? Tak licznego grona gości nie spodziewali się ani organizatorzy, ani nawet gospodarze promocyjnego wydarzenia, jakim było spotkanie z bohaterem i autorkami książki ?Zobowiązywała mnie przysięga. Proces Władysława Frasyniuka 1982?, które odbyło się 29 stycznia w księgarni ?Tajne Komplety?.

[relacja] Beata Toruńczyk w Tajnych Kompletach

Fundacja Zeszytów Literackich i Cafe księgarnia Tajne Komplety zorganizowały spotkanie z Barbarą Toruńczyk, promujące książkę „Z opowieści środkowoeuropejskich”. Przedmowa: Timothy Snyder. Spotkanie prowadziła Dorota Wodecka. ?Pytania, na jakie udzielają odpowiedzi przywoływani tu pisarze ? nie dotyczą problemu zmiany historycznej, jej natury. Mówią nam oni raczej, jak żyć

22. Wro­cławskie Targi Do­brych Ksią­żek – Zapraszamy

Strona organizatora: http://wpdk.pl/ 22. Wro­cławskie Targi Do­brych Ksią­żek (5-8 grud­nia), jako je­dy­ne targi ksią­żek w kraju, od­bę­dą się w za­byt­ko­wych wnę­trzach od­re­stau­rowanego bu­dyn­ku Dwor­ca Wro­cław Głów­ny. Po re­wi­ta­lizacji Dwo­rzec Wro­cław Głów­ny jest miej­scem o­twar­tym na i­nicja­ty­wy kul­tural­ne, w któ­rych mogą brać u­dział nie tylko po­dróż­ni, ale także