Michał Płaczek

Michał Płaczek: Po zawieszeniu broni

[sekcja 1]

Celebrity deathmatch: Różycki vs Płaczek

(8 kwietnia, Falanster, Wrocław). Spotkanie z Cyklu Wrocławskie Studium Litreackie, pod patronatem Miesięcznika „Odra”. Wieczór autorski Tomasza Różyckiego i Michała Płaczka otwiera serię spotkań, na których chcemy zderzać różne typy liryki, konfrontować podejścia do pisania szukając konfliktu i sporu. Chcemy znaleźć nowe sposoby opisu sytuacji, w której

Michał Płaczek: Electronic Voice Phenomena

– Jest jeszcze wolne powietrze w Krainie Boga Kadikisa – Gdzie podział się mój Strach, odkąd aura zasnuła Zamek? Z otrzymywanych depesz wycinam nieliczne frazy i daję im angaż do wiersza. Ktoś szepcze mam ciało świni, Ktoś mnie zaprasza do piekła, Niektórzy zostają wśród ścian ze wzrokiem