ffffound.com

ffffound.com

– Jest jeszcze wolne powietrze
w Krainie Boga Kadikisa –

Gdzie podział się mój Strach, odkąd aura
zasnuła Zamek? Z otrzymywanych depesz
wycinam nieliczne frazy i daję im angaż do
wiersza. Ktoś szepcze mam ciało świni, Ktoś
mnie zaprasza do piekła, Niektórzy zostają
wśród ścian ze wzrokiem utkwionym w orbitę.
Na wieczność w tym małym kraju
bez cienia dostępu do morza,
wśród szybkobieżnych dróg
których nie przetniesz wszerz,
w koronie z odpłatnych ogni,
w fieście ku czci bohaterów,
która pochłania głosy
za horyzontem zdarzeń,
Tu. Przez chwilę śnię nad wodami,
znad których udaję się w sfery,
akumuluję substancje z biegłością
tancerza rewii.
?Oddech jest pierwszą naturą?, uciekaj
w rytm, Zły Sezonie, schowam Cię w
małe libretto i wreszcie zapytam o Głód.M. Płaczek, fot. K. Płaczek

fot. Katarzyna Płaczek

Michał Płaczek – ur. 1987, poeta, prozaik, krytyk lit. Publikował m.in. w „Wakacie”, „Frazie”, „Twórczości. Słuchacz seminarium prof. Marii Janion. W 2008 roku zadebiutował tomem poetyckim „Opór skóry”, wydanym przez wydawnictwo Staromiejskiego Domu Kultury w Warszawie w serii Biblioteka Nocy Poetów. W tym samym roku jego opowiadanie „Litość” zostało zamieszczone w antologii „2008. Antologia współczesnych polskich opowiadań ” pod redakcją Andrzeja Skrendy (wyd. Forma). Przygotowuje studium poświęcone morfologii mitu historycznego Auschwitz w literaturze polskiej. Ukończył kurs pozłacania architektury pod kierunkiem prof. Eugeniusza Stankiewicza. Mieszka w Warszawie.