Paweł Dybel

Psychoanalityczne koncepcje sztuki: od Freuda do Lacana – prof. Paweł Dybell

  Psychoanalityczne koncepcje sztuki: Freud, Segal, Lacan Wykład otwarty prof. dr. hab. Pawła Dybla Spotkanie zorganizowane przez Dolnośląską Szkołę Wyższą w ramach seminarium „Filozoficzne i socjologiczne aspekty sporów o teraźniejszość”

Paweł Dybel w Tajnych, czyli o sztuce Lacanem

  Już w czwartek, 25 listopada ramach seminarium ?Filozoficzne i socjologiczne aspekty sporów o teraźniejszość”, wykład otwarty prof. dr. hab. Pawła Dybla.