Psychoanalityczne koncepcje sztuki: Freud, Segal, Lacan
Wykład otwarty prof. dr. hab. Pawła Dybla
Spotkanie zorganizowane przez Dolnośląską Szkołę Wyższą w ramach seminarium „Filozoficzne i socjologiczne aspekty sporów o teraźniejszość”

Więcej info: