Rafał Wojaczek

Wyszedł

Wyszedł, jak wielu, od pozy chłopca napiętnowanego większą wrażliwością, która podsycana sztucznie, dawała efekty podobne do zaburzeń psychicznych. W ten sposób uzyskiwało się pewien status bezkarności wobec życia i jego artystycznego protokołu ? tekstu literackiego. Był to pierwszy przyczółek, zapewniający bardziej nieograniczone manewrowanie w obszarze wyobraźni i

(1945-1971)

Studium

Rafał Wojaczek: Chodzę i pytam

Chodzę i pytam Chodzę i pytam: gdzie jest moja szubienica? W czyim ogrodzie, w jakim lesie rośnie? Na jakiej miedzy pasie cień kobiecy? Na którym rynku świąteczną choinką? W jakim pokoju zwiesza się na stołem Uprzejma pętla, bym ją szyją przetkał? Na jakich schodach nareszcie ją spotkam?