Już 10 marca (wtorek) o 18.00 sotkanie wokół postaci Andrzeja Falkiewicza, którego „cztery szkice” WARSTWY wydały w grudniu zeszłego roku. Dołączy Atut, a także (z publikacjami) Biuro Literackie.

Posłuchamy prof. Jacka Łukasiewicza, Andrzeja Makowieckiego i Karola Maliszewskiego.

Spotkanie poprowadzi Jarosław Borowiec.

cztery szkice to książka wybitnego, niepokornego krytyka literackiego Andrzeja Falkiewicza, który za każdym razem poszukiwał dzieł dających mu szansę radykalnie osobistych odczytań. Na ten autorski wybór szkiców złożyły się zarówno teksty niepublikowane (dotyczące pisarstwa Sergiusza Sterny-Wachowiaka czy filozofii Leszka Nowaka), jak i te, które swój pierwodruk miały wcześniej w literackiej prasie ? obszerny szkic Na prawach rękopisu  poświęcony prozie Jerzego Pluty. Andrzej Falkiewicz traktował krytykę jako pisarstwo, odrębną twórczość na marginesie dzieł literackich. Książka jest doskonałym przykładem nie tylko znakomitego warsztatu krytyka, ale także jego zaangażowania w literaturę.