MYŚLENIE OBRAZAMI / OBRAZOWANIE GENIALNYCH MYŚLI MAŁYCH LUDZI
FILOZOFIA DLA DZIECI


Warsztaty filozoficzne dla dzieci, na których uczy się samodzielnego myślenia. Aby jednak autonomia myślenia zaistniała należy poznać samego siebie, jak również trzeba być w grupie. Dzieci czerpią ze swoich przeżyć, wspomnień i wyobrażeń. Odczuwają, wyobrażają sobie i myślą. Dowiadują się także, że inni nie myślą tak, jak oni. Dlatego argumentują swoje myśli w dialogu i tym sposobem tworzą kolektywną myśl.
Słowa dzieci związane są z obrazem. Obraz okazuje się być doskonałym narzędziem pozwalającym na łatwe uporządkowanie myśli. Dyskutując obrazujemy myśli, bo mali ludzie myślą obrazami.
Punkt wyjścia każdego warsztatu stanowi konkretny koncept filozoficzny. Tym razem to Sen o motylu Zhuangzi. Rola prowadzącej warsztat polega na zadawaniu dzieciom pytań, w taki sposób, by wyniknęła z nich dyskusja tocząca się między nimi samymi. Pojawiające się myśli zobrazowane zostają na papierze. Obraz cały czas towarzyszy myśli.

e-mail: obrazyfilozofii@gmail.com / tel. 694050674

Koszt: 10 zł