Café Księgarnia Tajne Komplety oraz Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana zapraszają na spotkanie z książką „Niewidzialne miasto”. To książka będąca wynikiem kilkuletnich badań, zainicjowanych w Instytucie Socjologii UAM w Poznaniu i prowadzonych w całej Polsce, a dotyczących ?codziennego urbanizmu?. Socjologowie, antropolodzy i kulturoznawcy starli się w ich trakcie ustalić w jaki sposób mieszkańcy ingerują w przestrzeń dużych, polskich miast, jakie są skutki tych aktywności, w jakich relacjach pozostają one wobec działań władz, deweloperów i inwestorów.

Analiza oddolnych ingerencji w przestrzeń miejską pozwoliła odnaleźć fascynujące i dotąd słabo rozpoznane fenomeny takie, jak: kultura oboczna; ciche sojusze łączące mieszkańców i władze miejskie; syndrom wiecznej teraźniejszości; normalne oryginalności, określające, jak w dużym mieście prowadzić gry o wyróżnienie czy półprofesjonalna kultura ekspercka pozwalająca na rozwiązywanie codziennych dylematów bez pomocy specjalistów.

Autorkom i autorom publikacji udało się również odtworzyć preferowane przez mieszkańców dużych polskich miast koncepcje prywatności, wzory relacji sąsiedzkich i upodobania estetyczne, a także zrekonstruować, w jaki sposób postrzegają miasto, ci, którzy sprawują w nim władzę. To wszystko sprawia, iż Niewidzialne miasto jest książka, która nie tylko pokazuje miasto z nowej perspektywy, ale też dokumentuje to, czym jest ono dziś w Polsce.

W dyskusji wezmą udział: Barbara Kwaśny (badaczka zajmująca się wrocławskim śródmieściem); Marek Krajewski (Instytut Socjologii UAM w Poznaniu, inicjator projektu Niewidzialne miasto) oraz członkowie wrocławskiego zespołu badającego Niewidzialne Miasto: Piotr Jakub Fereński (UWr) i Marcin Drabek (Fundacja Nowoczesna Polska)
Dyskusję poprowadzi Krzysztof Dobrowolski (WRO Art Center)

Spotkanie odbędzie się 07.03.13 (czwartek), godzina 18, Café Księgarnia Tajne Komplety, ul. Przejście Garncarskie 2 we Wrocławiu.