Zapraszamy na spotkanie z cyklu Kreacje Krytyczne, tym razem wokół książki Powiedzieć to inaczej: modernizm bez Miłosza, Herberta, Szymborskiej z udziałem Doroty Kozickiej i Adama Poprawy.

Prowadzenie: Marta Koronkiewicz i Paweł Kaczmarski.

Księgarnia Tajne Komplety, Przejście Garncarskie 2.
24.02.2012, godz. 18.00.

Głównym tematem spotkania będzie wydana w 2011 roku antologia Powiedzieć to inaczej. Polska poezja nowoczesna (red. Michał Larek i Jerzy Borowczyk, Wydawnictwo WBPiCAK), czyli pionierska próba pokazania polskiego modernizmu (w poezji) bez najczęściej powtarzanych nazwisk, ale z uwzględnieniem większości twórców awangardowych. Będziemy pytać między innymi: jaka jest rola antologii i antologisty w kształtowaniu obrazu współczesnej literatury? Jak wygląda i może wyglądać relacja awangardy do kanonu?

***

dr Dorota Kozicka ? literaturoznawczyni, krytyczka, pracuje w Katedrze Krytyki Współczesnej na Wydziale Polonistyki UJ, autorka książki Wędrowcy światów prawdziwych. Dwudziestowieczne relacje z podróży

dr Adam Poprawa ? literaturoznawca, krytyk literacki i muzyczny, znawca twórczości Joyce’a i Białoszewskiego; prozaik, pracuje w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor książek Kultura i egzystencja w poezji Jarosława Marka Rymkiewicza, Formy i afirmacje, ostatnio wydał zbiór krótkich próz Walce wolne, walce szybkie.