W poznańskim Wydawnictwie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury ukazały się właśnie „Wiersze wybrane” Bohdana Zadury. Z tej okazji 25 stycznia o godz. 18.00 Tajne Komplety będą gościć poetę oraz Joannę Orską, która dokonała autorskiego wyboru wierszy do książki.

Z gośćmi Tajnych rozmawia Paweł Kaczmarski.

„Bohdan Zadura jest poetą wybitnym ? pisze Piotr Śliwiński. ?Pod koniec lat 60., kiedy debiutował, a następnie przez co najmniej dekadę świadczył o nadspodziewanie dużych możliwościach estetyki klasycznej. A potem nadeszła w jego twórczości faza ironii i luzu, a czasami szyderstwa i gniewu. Język się rozwiązał, za to wzrok i słuch wyostrzyły. Wiersz, który niegdyś trzymał się z daleka od patosu i misji, teraz kontruje tzw. normalność, wykazując jej fałszerstwa i mielizny. Wspólnym mianownikiem różnych faz pisarstwa Zadury jest więc jego nieostentacyjna, niebijąca po oczach i sumieniu, za to autentyczna niezależność”.

Bohdan Zadura (ur. w 1945 r. w Puławach), poeta, prozaik, krytyk literacki, tłumacz, redaktor naczelny „Twórczości”. Dotychczas opublikował kilkanaście tomów poetyckich, m.in. „Podróż morska” (1971), „Prześwietlone zdjęcia” (1990), „Cisza” (1994), „Kaszel w lipcu” (2000), „Ptasia grypa” (2002), „Wszystko” (2008) i „Nocne życie” (2010), uhonorowane wrocławską nagrodą poetycką Silesius 2011 w kategorii ?książka roku?..

Joanna Orska (1973) ? krytyk literacki, historyk literatury, pracownik naukowy Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Autorka książek: „Liryczne narracje. Nowe tendencje w poezji polskiej 1989-2006” i „Przełom awangardy w dwudziestowiecznym modernizmie w Polsce”. Publikuje w „Odrze”, „Studium”, „Nowych Książkach”. Mieszka we Wrocławiu.