Rozdroz?a_10

Stowarzyszenie Edukacji i Inicjatyw Obywatelskich ?Chiazm? zaprasza na spotkanie z Tomaszem Majewskim, autorem książki Dialektyczne feerie. Szkoła frankfurcka i kultura popularna.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 26 lutego o godzinie 18:00 w Księgarni Tajne Komplety (Przejście Garncarskie 2). Rozmowę poprowadzi Katarzyna Liszka.

Tomasz Majewski, kulturoznawca i filmoznawca, pracuje w Instytucie Kultury Współczesnej UŁ. Zajmuje się teorią kultury popularnej i reprezentacjami Holocaustu. Redaktor tomów Rekonfiguracje modernizmu. Nowoczesność i kultura popularna (2009), Pamięć Shoah. Kulturowe reprezentacje i praktyki upamiętnienia (II wyd. 2011). Autor książki Dialektyczne feerie. Szkoła frankfurcka i kultura popularna (2011).