We wtorek, 14 grudnia 2010 o godzinie 18.00 odbędzie się siódma edycja Turnieju Jednego Wiersza im. Christiana Belwita.

Turniej, jak jego patron, jest wędrowcem, czy też spacerowiczem po zakamarkach Wrocławia. W swojej siedmioletniej historii impreza odbywała się w różnych miejscach. Ubiegłoroczna edycja Turnieju w Falansterze pokazała prawdę skądinąd oczywistą – poeta dobrze czuje się wśród książek. Dlatego i w tym roku spotykamy się w księgarni. Gościny Turniejowi użyczą tym razem Tajne Komplety (Przejście Garncarskie 2).

Impreza ma charakter towarzyskiego spotkania o poetyckim podtekście i otwartej strukturze. Pamiętam na przykład z pierwszego Turnieju, że z ulicy przyszedł człowiek z fletem i powiedział: ?to ja może coś zagram?. I zagrał. A to było w Klubie Muzyki i Literatury. Ponad setka cytr na ścianach. Ależ akustyka, ależ czary! Bo to Belwit.

Za Belwitem ciągnie się dyskretna piękna legenda, w której poeta występuje jako czarodziej, mag, może czarnoksiężnik i cudak. Nikt go nie rozumie. Ale wielu za nim podąża. ? Pisał o Christianie Stanisław Srokowski we wstępie do tomiku ?Pierwszy i ostatni?. – Subtelny liryk i przenikliwy racjonalista, z wyobraźnią dziecka. Poeta chłodnych analitycznych rozbiorów i nagłego, ironicznego dystansu. Poeta rozbitego i powikłanego systemu wartości.

Christian Belwit (wł. Witold Beliński) (1956 – 2003) to outsider, bard, wolny człowiek, postać tyle barwna i zabawna, co tragiczna. ?Tłusta kapusta i kiełbasa na golasa po półmisku sobie hasa? ? śpiewała z nim publika na lokalnych festiwalach poezji śpiewanej, w akademikach, czy w bieszczadzkiej Chacie Socjologa. Za chwilę ta sama publika popadała w podszyte przerażeniem rozmarzenie przy alegorycznej ?Śnieżnej baśni?, czy pięknych ?Refleksjach Marka B.? – ?Pod dachem nieba pachnie wolność, lecz też czai się strach?.

Turniej nie ma charakteru wyścigu o grubą pulę. Warto jednak wziąć udział w tych poetyckich szrankach. Przyjść choćby z ulicy, z zeszytem: ?to ja może wiersz przeczytam?. I przeczytać. Księgarnia Tajne Komplety. Setki książek na półkach. Ależ czary! Bo to Belwit.

W Jury zasiądą: Mirka Szychowiak, Marcin Czerwiński oraz Paweł Kaczorowski. Stawką jest publikacja wiersza w piśmie Rita Baum, atrakcyjne pozycje książkowe ufundowane przez Stowarzyszenie Pisarzy Polskich i portal Wywrota oraz 350 zł od SPP i organizatorów.

Podczas imprezy wystąpi duet dźwiękowo ? wizualno – słowny Odaibe & K.Z.

Patronat medialny nad imprezą sprawuje wywrota.pl.

Pytania i propozycje dotyczące Turnieju przysyłać można na adres: belwiturniej@gmail.com.

Artur Żejmo

LINKI:

http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35779,1775923.html ? Wspomnienie o Christianie Belwicie autorstwa Stanisława Srokowskiego.

http://www.poema.art.pl/site/sub_576_pierwszy_i_ostatni.html – Wiersze Belwita z tomiku ?Pierwszy i ostatni?.