Dyskusja na temat świeckości i neutralności światopoglądowej w szkolnictwie wyższym.

Goście: Krzysztof Mroczko (Demokratyczne Zrzeszenie Studenckie), Piotr Czekierda (Teologia Polityczna), Przemysław Witkowski (Krytyka Polityczna) oraz prof. Teresa Łoś-Nowak (Uniwersytet Wrocławski). Rozmowę poprowadził Paweł Kaczmarski (Krytyka Polityczna).