?Tajemnice ulicy Pańskiej? to debiut prozatorski Wojciecha Korycińskiego. Autor zręcznie łączy różne konwencje m.in. powieść kryminalną i psychologiczny thriller. Losy głównych bohaterów, mieszczańskiej rodziny Wittichów, stanowią pretekst do podjęcia kilku odrębnych wątków, które przenikają się i tworzą swoisty portret społeczeństwa schyłku XIX wieku. Na portret ten wpływają wewnętrzne konflikty i napięcia w sferze kultury, stanowiąc główną motywację działań bohaterów. Od początku powieści czytelnik zostaje uwikłany w rzeczywistość, w której od jednoznacznych odpowiedzi ważniejsze są odkrywcze pytania. Z nimi czytelnik pozostaje sam, jak adept sztuk magicznych, który rozpoczyna wędrówkę ku oświeceniu.
Spotkanie z Wojciechem Korycińskim prowadził Robert Kaśków.