2 kwietnia 2014 roku w księgarni Tajne Komplety doszło do spotkania przedstawicieli wrocławskiego środowiska literackiego. Intencją zebranych było omówienie problemów i oczekiwań wiążących się z aplikowaniem przez Wrocław o tytuł Miasta Literatury UNESCO.

Paneliści zgodzili się, że ubieganie się o ten tytuł mogłoby pozytywnie wpłynąć na już odbywających się we Wrocławiu imprezy literackie oraz zainicjować nowe. Irek Grin, Marcin Hamkało, Artur Burszta, Jacek Inglot oraz Karol Pęcherz starali się wspólnie znaleźć sposób na wzmocnienie środowiska literackiego oraz na zachęcenie społeczeństwa do partycypacji w tym przedsięwzięciu. Mimo czasami odmiennych poglądów uczestników, wszyscy się zgodzili, że potrzebne jest stworzenie programu, który będzie służyć rozwojowi literatury w następnych latach. Spotkanie prowadziła Katarzyna Janusik.

Zaproszeni goście wyrazili chęć uczestnictwa w kolejnych spotkaniach oraz zadeklarowali swoją pomoc przy tworzeniu wspomnianej aplikacji.

za: http://wroclaw2016.pl/w-tajnych-kompletach-dyskutowano-o-miescie-literatury-unesco/

obszerna relacja: