Cześć!!!

W niniejszym projekcie zbieramy na druk i opracowanie książki poetyckiej ?Świergot? Marcina Mokrego. W przypadku uzbierania większej kwoty niż zaplanowana, wydamy książkę w lepszej jakości i większym nakładzie.
Akcja na polakpotrafi.pl pod linkiem:
https://polakpotrafi.pl/projekt/wydanie-ksiazki-swiergot

Nagrody wyślemy po zakończeniu zbiórki, a w przypadku kiedy nagrodą będzie tom Marcina Mokrego, po wydaniu książki (około 40 dni od zakończenia projektu)

——————————————–

Marcin Mokry, ur. 10 I 1980 w Gliwicach na Górnym Śląsku, poeta. Ukończył studia filozoficzne na Uniw. Śląskim (2006). Autor eksperymentalnego tomu ?czytanie. Pisma? (2017), który nagrodzono w XXII Ogólnopolskim Konkursie im. Jacka Bierezina w Łodzi oraz w Ogólnopolskim Konkursie Literackim Złoty Środek Poezji w Kutnie (2018). Fragment poematu ?Świergot? nagrodzono w V Turnieju Jednego Wiersza im. Tomka Pułki (2019). Wykonuje różne prace w Polsce i za granicą, żeby osiągnąć stopę życiową, która zapewni zdrowie i dobrobyt jemu i jego rodzinie.

———————————————


Na co zbieramy – opis książki „Świergot”:

O tych, którzy zostali dani w rodzicielstwie. Oto pocza?tek ksia?z?ki. Ojcostwo, w tym przypadku, przez?ywane jako stan nie-wiedzy wobec nadchodza?cego. To spotkanie z siła? ?reszty?, tym, co przychodzi z zewna?trz, co budzi niepoko?j, wprowadza ludzki porza?dek w drz?enie i pozbawia stabilnos?ci wczes?niej nabudowane struktury. Ro?wnoczes?nie to włas?nie dos?wiadczenie jest warunkiem moz?liwej solidarnos?ci. Zetknie?cie z niejasna? siła? obcego/bliskiego słuz?y autorowi do rozs?wietlenia innych sytuacji, takz?e tych historycznych, gdzie człowiekiem w coraz wie?kszym stopniu władało ?cos? jeszcze?, co moz?na za Tadeuszem Sławkiem nazwac? ?losem?. Oto wertuja?c kolejne strony ksia?z?ki trafiamy w coraz mniej swojskie miejsca do przez?ywania rodzicielstwa; do oblężonego Sarajewa, na ła?ki Potoc?ari, ulice Ło?dzkiego getta. Chociaż jest to książka również antywojenna, autor nie podejmuje się opisu tych historycznych wydarzeń, a jedynie przywołuje, aby doświadczyć w języku jako własnych, jednostkowych. Życie w sytuacjach dziejowo krytycznych, samo przeżywanie – jeśli wierzyć intuicji J.L. Godarda z ?Je vous salue Sarajevo? – jest dziełem sztuki. Dlatego poetyka wyjątku, czyli eksperymentu wydaje się właściwsza do zrealizowania tego celu, aniżeli gotowe idiomy poetyckie. Marcin Mokry uprawia poezję radykalnie starą, wykorzystuje środki awangardowe, takie jak ?wiersz intermedialny? T. Czyz?ewskiego, sięga do poezji konkretnej. Szczęśliwie wiele tych zjawisk językowych dzięki działaniom różnych środowisk i osób wychodzi obecnie w Polsce ze stuletniego grobu.

Za opracowanie graficzne i skład odpowiadać będzie uznana graficzka, asystentka Pracowni Książki na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu – Karolina Wiśniewska, która od lat współtworzy Magazyn Materiałów Literackich Cegła.
—————————————————————
ZACHĘCAMY DO WSPARCIA NASZEGO PROJEKTU!
NAGRODY CZEKAJĄ!