Zarówno Jelenia Góra, Bielawa jak i Świdnica są miastami, w których od wielu lat nie organizowano znaczących imprez o charakterze literackim.

Konieczność promowania tej dziedziny sztuki w mniejszych rejonach wydaje się rzeczą palącą, zważywszy na coraz mniejsze zainteresowanie książką i zatrważająco niski poziom czytelnictwa.

Misją festiwalu staje się więc krzewienie zainteresowania wartością literatury  poprzez żywy kontakt z autorami książek, pisarzami i poetami. Organizatorzy festiwalu PreTEXTY ? Jelenia Góra, Bielawa, Świdnica 2010 postawili sobie za cel zrealizowania imprezy nie tylko o charakterze literackim, ale również mającym angażować różne środowiska artystyczne zajmujące się instalacjami, muzyką, video-artem. Głęboko wierzymy, iż wspólne dzielenie się doświadczeniem artystycznym na wielu poziomach przyniesie wiele pozytywnych efektów w wymiarze lokalnym.

Zaczynamy jutro w Jeleniej Górze, potem ruszamy do Bielawy i Świdnicy.

PROGRAM FESTIWALU ZNAJDZIECIE: TUUUUTAJJJ

Do zobaczenia!