Granitowa Strzała 2016

Strzeliński Ośrodek Kultury zaprasza na VIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki ?O Granitową Strzałę?. W ramach konkursu odbędzie się Turniej 1 Wiersza.

 

Do udziału w zapraszamy autorów, którzy ukończyli 18 lat.

 

KONKURS POETYCKI

Konkurs  przebiegać będzie w dwóch etapach.

I Etap
Na konkurs należy nadesłać:

 1. Zestaw 10 wierszy (w  wersji papierowej), o dowolnej tematyce
  (1 egzemplarz). Do konkursu dopuszczone będą utwory, które nie były dotąd publikowane (także w tomikach pokonkursowych, w formie arkusza poetyckiego, w antologiach i w prasie) ani nagradzane w innych konkursach. Dopuszcza się teksty publikowane w Internecie.
 2. Ten sam zestaw wierszy zapisany na płycie CD. Brak zapisu na płycie CD ? eliminuje Autora z konkursu.
 3. Wiersze należy oznaczyć godłem (pseudonimem, nie znakiem graficznym; wyklucza się godła wykorzystywane w sieci).
 4. Do zestawu dołączyć zamkniętą kopertę, opatrzoną tym samym godłem, zawierającą dane autora (imię i nazwisko, adres, telefon i e-mail). Adres e-mail należy także umieścić, obok godła, na kopertce.
 5. Autor może wysłać tylko jeden zestaw.
 6. Termin nadsyłania prac upływa 1 lipca 2016 r.
 7. Prace należy wysłać na adres:
  Strzeliński Ośrodek Kultury
  ul. Mickiewicza 2

57-100 Strzelin
z dopiskiem na kopercie: Ogólnopolski Konkurs Poetycki ?O Granitową Strzałę?

II etap

Spośród nadesłanych propozycji, komisja konkursowa wyłoni: 8 najlepszych (zdaniem komisji) ? zestawów. Ich autorzy, zobowiązani będą nadesłać:

– propozycję tomiku poetyckiego wraz z tytułem (bez opracowania graficznego, okładki, stron redakcyjnych);
– zdjęcie;
– notkę biograficzną;

Termin nadsyłania pełnych zestawów (wyłonionej  ósemki finalistów) ? upływa 10 września 2016 r.

NAGRODY:

Grand Prix ? druk tomiku poetyckiego
I nagroda ? 1300 zł
II nagroda ? 800 zł
III nagroda ? 600 zł
oraz 4 wyróżnienia ? po 200 zł każde

Nagrody należy odebrać osobiście. W przeciwnym razie przejdą one na rzecz Organizatora i zasilą pulę przeznaczoną na nagrody w kolejnej edycji.
W uzasadnionych przypadkach (autor nie mieszkający w Polsce, choroba udokumentowana zaświadczeniem) ? jury może zastosować inną formę przekazania nagrody. Jury może także zadecydować o innych podziale nagród.

Ogłoszenie wyników i wręczenie zwycięskiego tomiku oraz pozostałych nagród odbędzie się:

7 października (piątek) 2016 r. w Strzelińskim Ośrodku Kultury, o godz. 15:30

 

 

 

 

 

 

KONKURS NA ZESTAW WIERSZY KLASYCZNYCH

Na konkurs należy nadesłać:

 1. Zestaw 10 wierszy o dowolnej tematyce (w formacie word, 1 egzemplarz), które nie były dotąd publikowane (także w tomikach pokonkursowych, w formie arkusza poetyckiego, w antologiach i w prasie) ani nagradzane w innych konkursach. Dopuszcza się teksty publikowane w Internecie.
 2. Ten sam zestaw wierszy zapisany na płycie CD. Brak zapisu na płycie CD ? eliminuje Autora z konkursu. 
 3. Wiersze należy oznaczyć godłem (pseudonimem, nie znakiem graficznym; wyklucza się godła wykorzystywane w sieci).
 4. Do zestawu dołączyć zamkniętą kopertę, opatrzoną tym samym godłem, zawierającą dane autora (imię i nazwisko, adres, telefon i e-mail).
 5. Autor może wysłać tylko jeden zestaw.
 6. Termin nadsyłania prac upływa 7 lipca 2016 r.
 7. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagrody odbędzie się:

7 października (piątek) 2016 r. w Strzelińskim Ośrodku Kultury, o godz. 15:30

 1. Prace należy wysłać na adres:

Strzeliński Ośrodek Kultury
ul. Mickiewicza 2

57-100 Strzelin

z dopiskiem na kopercie: WIERSZ KLASYCZNY

TURNIEJ JEDNEGO WIERSZA

Wiersz, nigdzie dotąd niepublikowany i nienagradzany, należy dostarczyć w 4 kopiach ? Turniej odbędzie się 7 października 2016 r. o godz. 17:00
w Strzelińskim Ośrodku Kultury. Wiersze prezentują osobiście Autorzy.

Informacje na temat konkursu:
Strzeliński Ośrodek Kultury
Tel. 71/39 21 543
e-mail: granitowastrzelin@wp.pl