Po debiutanckiej książce krytycznoliterackiej Pawła Kaczmarskiego „Wysoka łączliwość”, prezentujemy drugą publikację wydaną nakładem Fundacji im. Tymoteusza Karpowicza, która ukazuje młode środowisko wrocławskich krytyczek i krytyków.

„I jest moc odległego życia w tej elegii” Marty Koronkiewicz to przedstawiona w formie angażującego, spójnego eseju monografia poświęcona twórczości jednego z najważniejszych, najczęściej nagradzanych, najbardziej fascynujących krytykę polskich poetów współczesnych. Autorka przedstawia Andrzeja Sosnowskiego jako poszukiwacza życia niewyalienowanego, tropiąc w jego wierszach  momenty zmysłowego doświadczenia i nieoczywistej utopii.

Marta Koronkiewicz -Marta Koronkiewicz – ur. 1987, doktor nauk humanistycznych, pracuje w Instytucie Filologii Polskiej UWr, zajmuje się krytyką literacką. Współredaguje „8. Arkusz Odry” oraz czasopismo przekładowe „WIDMA”. Współredaktorka antologii nowej polskiej poezji „Zebrało się śliny”.

Książka dostępna w księgarni Tajne Komplety na wrocławskim Rynku i pod tym linkiem. Partnerem publikacji jest Strefa Kultury Wrocław w ramach Wrocławskiego Programu Wydawniczego.

 

Marta Koronkiewicz
?I jest moc odległego życia w tej elegii. Uwagi o wierszach Andrzeja Sosnowskiego?
Fundacja im. Tymoteusza Karpowicza, Wrocław 2019
ISBN: 978-83-949583-3-6
Liczba stron: 122
Oprawa miękka
Projekt okładki: Jarosław Świerczek
Projekt graficzny i skład: Malwina Hajduk
Cena 15 zł