Wrocławskie Promocje Dobrych Książek:
Spotkanie z Mieczysławem Orskim, autorem książki ?Opowieści dla dorosłych i opowiastki dla niedorosłych”, połączone z turniejem jednego wiersza. Prowadzi Jacek Bierut. Tajne Komplety, Przejście Garncarskie 2

Książka dostępna w księgarni:

<DIV><A href=”http://tajnekomplety.osdw.pl/”><IMG style=”WIDTH: 300px; HEIGHT: 108px” height=108 alt=”” hspace=0 src=”http://tajnekomplety.osdw.pl/custom/files/box/param8417.jpg” width=150 align=baseline border=0></A></DIV>