Lokomotywy, wagony kolejowe, elektryczne zespoły trakcyjne… a najpierw węglarki. W 2021 roku mija 75 lat od uroczystego otwarcia Pafawagu. Wielkiego zakładu przemysłowego, którego rolę dla tworzenia się powojennego Wrocławia trudno przecenić. Realizatorzy projektu „Pafawag. 75-lecie” planują ukazać zakład zarówno pod względem jego historii, produkcji, oprawy socjalnej i bytowej (mieszkania, ogródki działkowe, zaplecze kulturalne, ośrodki wczasowe), czyli też w kontekście „miastotwórczości” Pafawagu oraz jego związków ze sztukami plastycznymi. Najważniejszy będzie jednak pryzmat doświadczeń konkretnych pracowników. I skarby pochowane w domowych szufladach.

W tym mogą pomóc nie tylko dawni pracownicy Pafawagu, ale i wszyscy mieszkańcy Wrocławia: zbieramy wspomnienia, rodzinne historie, anegdoty, zdjęcia z domowych archiwów, druki ulotne – słowem: wszystko, co ma jakąś wartość w związku z tym legendarnym zakładem przemysłowym. Na jesień 2021 r. ma ukazać się bezpłatny i szeroko rozpowszechniany biuletyn, ukazujący zgromadzone treści. Zachęcamy zatem do otwierania swoich domowych szuflad. Zasób będą uzupełniały materiały filmowe z dawnymi pracownikami i artystami zainspirowanymi Pafawagiem.

Naszym celem jest upowszechnianie wiedzy o jednym z najważniejszych w historii powojennego Wrocławia zakładów przemysłowych, czyli Państwowej Fabryki Wagonów Pafawag. Robimy to, ponieważ z każdym rokiem szansa na utrwalenie historii w oczach świadków maleje. Projekt „Pafawag. 75-lecie” umożliwi nowoczesne i rzetelne opracowanie tego rozproszonego zasobu, zapewniając jego ochronę i promocję. Nowoczesne, multimedialne narzędzia ekspozycji treści proponowane w projekcie łączą się z aktywnym dostępem dla wszystkich przy jednoczesnej aktywizacji mieszkańców Wrocławia.

W prace zaangażowana jest Iwona Kałuża, która od lat zajmuje się wrocławskim dziedzictwem przemysłowym, zwłaszcza w kontekście sztuk wizualnych. W jej polu zainteresowań jest także ochrona dziedzictwa niematerialnego.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////

WIĘCEJ: KLIK

//////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

Kontakt: info@dolnoslaskosc.pl, tel.: 666951823.
Fbhttps://www.facebook.com/pamietamprzemysl

 

Realizacja projektu: Fundacja na rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza przy współpracy Centrum Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Dolnego Śląska.

Oprawa graficzna projektu: Malwina Hajduk.

Koordynator: Grzegorz Czekański

Projekt sfinansowany przez Wydział Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia.