Rafał Różewicz

[media] Rafał Różewicz – Multimedialne Archiwum SPP 2014

Rafał Różewicz – ur. w 1990 r. w Nowej Rudzie. Twórca tekstów poetyckich, dziennikarz, felietonista. Laureat ogólnopolskich konkursów poetyckich, publikował również w pismach literackich m.in. artykuły o najmłodszej poezji polskiej. Autor zbioru wierszy Product placement (?Zeszyty Poetyckie?, Gniezno 2014). W piśmie ?Inter-? prowadzi dział Kronika Wybiórcza. Obecnie

Rafał Różewicz: Wiersze

   

Rafał Różewicz: Płynąć z bitem

Rafał Różewicz: Wiersze

Rafał Różewicz: W świetle fleszy

Erich Fromm twierdził, że ograniczenie roli instynktu w zachowaniach człowieka doprowadziło do powstania Boga, jak również zapoczątkowało panowanie ludzi na Ziemi. Piotr Makowski w Soundtracku dowodzi jednak, iż na każdym kroku instynkt komplikuje nam życie i zmusza do podejmowania z nim walki. Oczywiście, takie zmagania nie są