Tomasz Bąk

Tomasz Bąk: Boskość może mieć w sobie coś z geodezji

Boskość może mieć w sobie coś z geodezji, tak, to kwestia perspektywy. Taki Bóg w kasku obsługuje niwelator wkoło uniwersum i widzi rzeczy niemal nie z tego świata – wilgotne stalaktyty na kształt miast i wiosek, aż dziw, że je święta ziemia nosi w tym sezonie. Spogląda

Tomasz Bąk: Kotwiczka, Shoegaze

Rafał Różewicz: Płynąć z bitem

Tomasz Bąk: Kryzysowa cyfryzacja

Z wieszaniem kapitalistów lepiej uważać. I nie, nie chodzi tylko o dopełnienie przepisów BHP (jak uczy nas historia z Cezarym Michalskim i Obywatelską Komisją Etyki Mediów w tle, nawet zaproszenia do wspólnych, samochodowych, wreszcie ? osobistych – wycieczek bywają ryzykowne). W dobie miłościwie nas otaczającej, bezprzewodowej digitalizacji

Tomasz Bąk: Wiersze

Kanada

[tajne:] Seryjni poeci / Roszak, Bierut, Bąk, Baran

W czwartek 24 listopada o godz. 18.00 w Tajnych Kompletach pojawią się autorzy czterech wydanych ostatnio przez poznańskie wydawnictwo WBPiCAK tomów poetyckich: Marcin Baran („Mniej, więcej, wszystko”), Tomasz Bąk („Kanada”), Jacek Bierut („Frak człowieka”), Joanna Roszak („Wewe”). Z poetami porozmawia Grzegorz Czekański.