Spotkanie pisarzy z Czech, Niemiec i Polski z badaczami literatury i
kultury sudeckiej

Serdecznie zapraszamy na spotkanie autorów z Czech, Niemiec i Polski, piszących o Sudetach. Podczas spotkania każdy z dziewięciu zaproszonych autorów (po trzech z każdego kraju) zaprezentuje specjalnie przygotowany
esej, poruszający problem „przepisywania Sudetów” lub stanowiący nowe spojrzenie na owo „przepisywanie”.

Spotkania odbędą się w piątek i sobotę(25-26.09) w Tajnych Kompletach. W piątek między godz. 17.00 a 20.00 Wojciech Browarny, Jörg Bernig i Christian Prunitsch porozmawiają z Olgą Tokarczuk, Gudrun Pausewang i Radkiem Fridrichem.

W sobotę w godz. 10.00-13.00 odbędą się spotkania z Jakubą Katalpą, Peterem Becherem i Henrykiem Wańkiem.

Szczegółowy program:
http://slask-pracownia.blogspot.com/2015/09/przepisywanie-sudetow.html

Spotkanie autorów odbędzie się w dniach 25-26 września 2015 w księgarni Tajne Komplety we Wrocławiu. Jego organizatorami są: Śląska Pracownia Regionalistyczna Uniwersytetu Wrocławskiego (dr hab. Wojciech Browarny),
Uniwersytet Techniczny w Dreźnie (prof. Christian Prunitsch) i księgarnia Tajne Komplety. Spotkanie jest finansowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Saksonii i UWr. Sprawami organizacyjnymi zajmują się dr Jörg Bernig (Radebeul/Drezno), autor wierszy, esejów i powieści o tematyce sudeckiej, oraz Wojciech Browarny (Wrocław), historyk literatury i śląskoznawca.

Celem spotkań jest także opublikowanie antologii, w której znajdą się eseje. Ta książka może stać się impulsem do dyskusji o dwudziestowiecznej i współczesnej kulturze sudeckiej, ale i narracją Sudetów jako wspólnego
miejsca Niemców, Polaków i Czechów. „Chcielibyśmy uwzględnić wszystkie narodowe perspektywy widzenia Sudetów, ale równocześnie potraktować ten region jako jedno miejsce literatury powstającej, przynajmniej od połowy XX wieku, w trzech językach. Częścią tej trójjęzycznej literatury, częścią trwającego nadal <<przepisywania Sudetów>> są Państwa teksty” – piszą
organizatorzy.

Więcej:
http://fundacja-karpowicz.org/kalendarz-imprez-w-tajnych-kompleatch/

Zapraszamy!