Komputery w przyszłości będą ważyły nie więcej niż 1,5 tony.

 
[cyt. za:] Zimmermann Linda, Zła nauka, przeł. przeł. Anna Kunicka, Aletheia, Warszawa 2013.