Przez kolorowe szybki witraża
patrzę na psy
które bawią się
z ptakami.Maciej Malicki