(…) Za każdego doprowadzonego na Gestapo Żyda dostawał od Niemców 2 kg cukru. (…) Oczywiście cukier nie był jedyną nagrodą, dawano go niejako na osłodę.

[w:] Jan Grabowski, Judenjagt, Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Warszawa 2011.