Podróż


Przejechali
psa, wiewiórkę, pięć jaskółek,
lisa, gęś i kunę.

Zmógł ich łoś.


Adam Zdrodowski