www.virginmedia.com

www.virginmedia.com

Powstaje pytanie: jaki procent orangutanów musiałby nauczyć się mówić po angielsku, żeby zasłużyć na prawa dla całego gatunku? Czy ktoś próbował kiedykolwiek sprawdzić, ile genialnych małp żyje poza laboratorium?
Marzena Zdanowska, Nieznośna hierarchia bytów, [w:] „Znak” 2013, nr 03.