Nikt, za żadne skarby, nie może sobie pozwolić, żeby dramatyczna beztroska wojny odwróciła jego uwagę od poważnych spraw.
[w:] Jean Cocteau, Journal, 1945-1945, [cyt. za:] A. Riding, A zabawa trwała w najlepsze…, przeł. Piotr Tarczyński, Świat Książki, Warszawa 2000.