Strzeliński Ośrodek Kultury zaprasza na VII Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Granitową Strzałę”. W ramach konkursu odbędzie się Turniej 1 Wiersza.

Do udziału w zapraszamy autorów, którzy ukończyli 18 lat.

 

KONKURS POETYCKI
Konkurs poetycki przebiegać będzie w dwóch etapach.

I Etap
Na konkurs należy nadesłać:

1. Zestaw 10 wierszy (w  wersji papierowej), o dowolnej tematyce  (1 egzemplarz). Do konkursu dopuszczone będą utwory,  które nie były dotąd publikowane (także w tomikach pokonkursowych, w formie arkusza poetyckiego, w antologiach i w prasie) ani nagradzane w innych konkursach. Dopuszcza się teksty publikowane w Internecie.

2. Ten sam zestaw wierszy zapisany na płycie CD . Brak zapisu na płycie CD – eliminuje Autora z konkursu).

3. Wiersze należy oznaczyć godłem (pseudonimem, nie znakiem graficznym; wyklucza się godła wykorzystywane w sieci)

4. Do zestawu dołączyć zamkniętą kopertę, opatrzoną tym samym godłem, zawierającą dane autora (imię i nazwisko, adres, telefon i e-mail). Adres e-mail należy także umieścić, obok godła, na kopercie.

5. Autor może wysłać tylko jeden zestaw.

Termin nadsyłania prac upływa 10 kwietnia 2015 r.
Prace należy wysłać na adres:
Strzeliński Ośrodek Kultury
57-100 Strzelin ul. Brzegowa 10 a
z dopiskiem na kopercie :” Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Granitową Strzałę”.

II etap

Spośród nadesłanych propozycji, komisja konkursowa wyłoni:

wyłoni 8 najlepszych (zdaniem komisji) ? zestawów. Ich autorzy, zobowiązani będą nadesłać:
– propozycję tomiku poetyckiego wraz z tytułem (bez opracowania graficznego, okładki, stron redakcyjnych)
– zdjęcie
– notkę biograficzną

Termin nadsyłania pełnych zestawów  (wyłonionej  ósemki finalistów) – upływa 11 maja 2015 r.

NAGRODY:

Grand Prix – druk tomiku poetyckiego
I nagroda – 1300 zł
II nagroda – 800 zł
III nagroda – 600 zł
oraz 4 wyróżnienia – po 200 zł każde

Nagrody należy odebrać osobiście. W przeciwnym razie przejdą one na rzecz Organizatora i zasilą pulę przeznaczoną na nagrody w kolejnej edycji. W uzasadnionych przypadkach (autor nie mieszkający w Polsce, choroba udokumentowana zaświadczeniem) – jury może zastosować inną formę przekazania nagrody.

Ogłoszenie wyników i wręczenie zwycięskiego tomiku oraz pozostałych nagród odbędzie się:

19 czerwca 2015 r. w Strzelińskim Ośrodku Kultury, o godz. 16.00

 

KONKURS NA ZESTAW WIERSZY KLASYCZNYCH

Na konkurs należy nadesłać:

1. Zestaw 10 wierszy o dowolnej tematyce ( w formacie Word, 1 egzemplarz), które nie były dotąd publikowane (także w tomikach pokonkursowych, w formie arkusza poetyckiego, w antologiach i w prasie) ani nagradzane w innych konkursach. Dopuszcza się teksty publikowane w Internecie.

2. Ten sam zestaw wierszy zapisany na płycie CD . Brak zapisu na płycie CD – eliminuje Autora z konkursu). 

3. Wiersze należy oznaczyć godłem (pseudonimem, nie znakiem graficznym; wyklucza się godła wykorzystywane w sieci)

4. Do zestawu dołączyć zamkniętą kopertę, opatrzoną tym samym godłem, zawierającą dane autora (imię i nazwisko, adres, telefon i e-mail).

5. Autor może wysłać tylko jeden zestaw.

6. Termin nadsyłania prac upływa 1o kwietnia  2015 r.

7.  Ogłoszenie wyników i wręczenie nagrody odbędzie się:

19 czerwca 2015 r. w Strzelińskim Ośrodku Kultury, o godz. 16.00

Prace należy wysłać na adres:
Strzeliński Ośrodek Kultury
57-100 Strzelin ul. Brzegowa 10 a
z dopiskiem na kopercie :

Ogólnopolski Konkurs Poetycki O Granitową Strzałę
WIERSZ KLASYCZNY?

TURNIEJ JEDNEGO WIERSZA

Wiersz, nigdzie dotąd niepublikowany i nienagradzany, należy dostarczyć w 4 kopiach – w dniu konkursu.
Turniej odbędzie się 19 czerwca 2014 r. o godz.17.00 – w galerii „Skalnej” Strzelińskim Ośrodku Kultury
Wiersze prezentują osobiście Autorzy.

Informacje na temat konkursu:
Strzeliński Ośrodek Kultury
Tel. 071/ 39 – 21-543
e-mail:
granitowastrzelin@wp.pl