ffffound.com
ffffound.com

Przesłanie do społeczeństwa, pani, pana…


Czy smucą cię wyznania? Czy nęcą cię wyzwania?
Koncert debetów sponsoruje koncern debiutów.
Czy bierzesz udział w wirtualiach? Zdyscyplinowany mimie.

Władza i zysk – czy po to warto otwierać pysk?
Czy dosłowne zdarzenia rażą Cię gdy pohukują?
Pamiętaj: Kto pyta nie błądzi. Kto znajduje nie pyta.


Kamil Zając – weteran modernistycznych wojen o lepsze jutro, wielokrotnie skazywany za niewykonywanie obowiązków przełożonych. Osobisty sekretarz Muniny Schwartz vel Adabisi (http://soundcloud.com/munina-schwartz-vel-adabi). W ostatnim kwartale często używanym przez ?autora? przymiotnikiem jest słowo [w zależności od rodzaju] ? czujny/czujna/czujne -> (http://wide-awake.tumblr.com). Mieszka we Wrocławiu.