www.tumblr.com

www.tumblr.com

Mleko


Oddział dzienny; walczył noc całą, a teraz
umiera zamiast z martwych wstać i prężnie
gałęziami gwiazd sięgać,uplamiać papiery.

Zieleń drzew zza krat i przebłyski światła
niespecjalnie wabią wobec sztucznych rajów
tutaj posyłanych w serwis;

puch topoli jak tampon spija wilgoć, ale
cienka błonka wciąż oddziela
mikre ziarno od otchłani mleka

(lecz nie przyszłam tu śnić, a w sen wbijać szpilki,
igły kruszyć o cień
)


Klara Nowakowska