28.media.tumblr.com

28.media.tumblr.com

[W życiu czegoś takiego nie widziałem]

W życiu czegoś takiego nie widziałem.
Wielkie kretowiska na cmentarzu.
Co, jeśli nie zrobiły ich krety?
W życiu czegoś takiego nie widziałem.
Wielkie kretowiska na cmentarzu.
Co, jeśli zrobiły je krety?

[Wyobraź sobie majową, rozkwitającą miłość]

Wyobraź sobie majową, rozkwitającą miłość.
Wyobraź sobie dziewczęta przyjmujące hostię,
z rąk proboszcza. Wyobraź sobie ręce proboszcza.
Wyobraź sobie majową, rozkwitającą miłość.
Wyobraź sobie dziewczęta przyjmujące hostię
z rąk proboszcza. Wyobraź sobie ręce proboszcza.

Wyobraź sobie wąskie, różowe usta w majtkach.


[Chciałbym zapamiętać ten trudny fragment]

Chciałbym zapamiętać ten trudny fragment,
chciałbym aby zapamiętał mnie ten fragment.
Pustynia. Czas jak dzwon w rui. Wyhodowałem
roślinę, tak łaknącą siebie, że zjadła inne rośliny
i tak żarliwą, że wydała światu zwierzę ?
wokół którego, jak samce dookoła suki, krążą
rozkołysane biciem dzwonu ziarenka piasku.


Maciej Taranek