Piątka z rybakiem

Wiara zaś jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy.
List do Hebrajczyków (11,1)

Proszę państwa do czasu, mówi mistrz z okienka,
drukując wyrok: trzydzieści lat z hakiem
ciężkiej wiary, z przepustką w niedziele i święta
do życia doczesnego. Obchodzona smakiem

reguła podniebienia. Fachowo przypięta
do umowy biurowym spinaczem
twarz groszoroba i dni od poczęcia
wyskrobywane złą łyżką. Pięć złotych z rybakiem

jest coraz więcej warte, odkąd wycofane
z brzęczącego obiegu. Biorę je z szuflady,
jakbym przybijał jakąś chrystusową

piątkę z ciałem. Ciało dało słowo,
że całe się obróci w proszek oranżady,
przed którym usta klęczą, dusza śpiewa, amen.


Maciej Woźniak