28.media.tumblr.com

28.media.tumblr.com

[Kre]

Wyświecony z prostszych
światów kret infamis
uparcie struchlały
składa hajs na wiatyk

Nad castrum doloris
wartę trzyma rudzik
Jest synogarlica
w trupim gardle wśród róż

Jaszczurka w strużynach
na słonecznym pasku
Umknie gdy zapłacisz

Teraz trzeba płacić
Blask się nie odwróci
Kret inkasent zna PIN


Marcin Sendecki