Kamil Zając


Moje koleżanki z agencji


moje koleżanki  z agencji pracują ciężko
nad ofertami, przygodnymi akantami. są nieustanne
w swych dążnościach, orzą? – arami

kreują wizerunkami, dzielą się między sobą
klientami, palą papierosy, mosty, budżety czasami
ruchane są systemowo, z auto ? pretensjami