dipity.com

dipity.com

popularna muzyka – muzyka łatwo zrozumiała, przeznaczona dla masowego odbiorcy; należy tu w pierwszym rzędzie muzyka lekka, taneczna, jazzowa (…).

[w:] Jerzy Habela, Mały słowniczek muzyczny, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1988.