www.makenotice.com

www.makenotice.com

Gracz, który sprzeciwia się regułom, względnie ich całkiem nie przestrzega, to „psuj zabawy”. „Psuj zabawy” to ktoś inny niż fałszywy gracz. Fałszywy gracz bowiem udaje, że gra, i pozornie respektuje ciągle jeszcze zaczarowany krąg kry. Społeczność graczy łatwiej wybaczy mu jego grzech niż „psujowi zabawy”, on bowiem rozbija ich cały świat.
Johan Huizinga, Homo ludens, przeł. Maria Kurecka i Witold Wirpsza, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2007.